งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A

การจัดการเมนูของเว็บไซต์

จัดการเมนูของเว็บ


 

 

จัดการเมนูของเว็บ

ใช้ในการใส่เมนู (Menu) ของเว็บไซต์และเชื่อมโยงเว็บเพจที่มีการสร้าง เข้ากับเมนูของเว็บไซต์  จะแสดงหน้าจอดังภาพ

 

ถ้าต้องการสร้างเว็บเพจเป็น 2 ภาษาให้เลือกที่ต้องการใช้เมนู 2 ภาษา


ผู้ใช้สามารถกำหนดภาษาหลักสำหรับแสดงในหน้าเว็บหน้าแรกได้ โดยเลือกภาษาที่เมนู เลือกภาษาหลักสำหรับแสดงในหน้าเว็บ/Select defeult language  ดังรูป

 

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด Character set หรือรูปแบบตัวอักษร ของเว็บเพจได้เองอีกด้วย 
ขั้นตอนในการเปลี่ยนภาษานั้น  กำหนดให้มี Label of switch language หรือข้อความสำหรับใช้เปลี่ยนภาษา เพื่อผู้ใช้จะได้สามารถกำหนดข้อความในการเปลี่ยนภาษาหรือรูปภาพของเว็บเพจได้เอง

 

 การแก้ไข Character set คือการเลือก Character set ซึ่งเป็นลักษณะตัวอักษรของแต่ละภาษา โดยหลังจากการเลือกภาษาแล้ว ระบบจะกำหนด Character set ให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไข Character set ได้เองโดย คลิ๊กที่กรอบของ Character set จะปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ทำการแก้ไข Character set

 

สำหรับหน้าแก้ไข Character set นั้น ให้พิมพ์ Character set ลงไปได้เลย เช่น tis-620 หรือ window-874 เป็นต้น แล้วกดปุ่ม Save จากนั้นระบบ จะประมวลผล และเก็บข้อมูลของ Character set ไว้ใช้ในการแสดงผลของเว็บเพจ

 

สำหรับหน้าแก้ไข ข้อความสำหรับเปลี่ยนภาษานั้น ให้พิมพ์ข้อความสำหรับเปลี่ยนภาษาลงไปได้เลย แต่ต้องคำนึงถึงอักษรที่ใช้ว่าเป็นในลักษณะเดียวกับภาษาที่เลือกแสดงอยู่ เช่น ข้อความสำหรับเปลี่ยนเป็นภาษาที่ 1 จะถูกแสดงอยู่ในหน้า เว็บเพจ ของภาษาที่ 2 หลังจากแก้ไขแล้วกดปุ่ม Save จากนั้น ระบบ จะประมวลผล และเก็บข้อมูลของ ข้อความสำหรับเปลี่ยนภาษา เพื่อแสดงในหน้าเว็บเพจต่อไป


 
แก้ไขในส่วนของ Change Language ให้เป็นรูปภาพธงชาติของภาษานั้นๆ ให้ทำการอัพโหลดไฟล์ภาพ เข้ามาก่อนโดยไปที่ Upload Imageเลือกภาพที่ต้องการมาวางที่ Menu Name และกด Save หรืออีกหนึ่งวิธี สามารถนำ HTML code มาวางที่ Menu HTML code คลิก Insert HTML จะเสดงรูปตามที่ต้องการจากนั้นกด Save


Page : [1] [2] [3] [4]

www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com