งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A
| การเปลี่ยนชื่อเพจ | การสร้างการเชื่อมโยงไปยังที่อื่น ๆ |

การเปลี่ยนภาพ Background ของเว็บเพจ


เราสามารถเปลี่ยน Background ของแต่ละหน้าได้ โดยกดไปที่ปุ่ม “ภาพ Background” หรือกดที่ภาพ No Background จะมีหน้าปรากฏออกมาให้เลือกภาพ ดังรูป (ในกรณีที่มีภาพ Background อยู่แล้ว ภาพ Background จะปรากฏอยู่แทนบริเวณคำว่า PLEASE INSERT YOUR PICTURE)
กดไปที่ปุ่ม Browse จะมีหน้าสำหรับเลือกไฟล์ให้เพื่อเลือกภาพที่ต้องการให้เป็นพื้นหลัง หรือ Background ให้เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการให้เป็นภาพพื้นหลังของเว็บเพจ แล้วกดปุ่ม Open ภาพที่เลือกจะปรากฏออกมาแทนคำว่า PLEASE INSERT YOUR PICTURE (ถ้าภาพที่เลือกไม่ปรากฏออกมาสามารถคลิ๊กที่คำว่า click here ที่ใต้ปุ่ม Upload/Save ได้)


เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic-การเปลี่ยนภาพ background ของเว็บเพจ

เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม Upload/Save หน้าที่เลือกนี้จะหายไป และคำว่า No Background หลังปุ่มภาพ Background จะเปลี่ยนเป็นภาพที่เราเลือก หากต้องการเปลี่ยนอีกก็สามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นได้   เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic-การเปลี่ยนภาพ background ของเว็บเพจ

  ในกรณีที่เลือก Background ไปแล้วต้องการที่จะเอาออก ให้กดเลือกช่อง No Background เพื่อเป็นการยกเลิกการใช้ภาพ Background ของเว็บเพจนั้น ๆ


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com