งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A
| การเปลี่ยนรูปภาพ | การเปลี่ยนความกว้างของกรอบ | การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล |


การใช้งาน web editor

 

การปรับแต่งข้อความ


คลิกไปที่ Layout  TEXT  ที่ต้องการแก้ไขข้อความ จะปรากฎหน้าจอ Web editor ขึ้นมาดังรูป

 

ในหน้าต่างการแก้ไขข้อความที่ปรากฏขึ้นมานั้นจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนเมนู ส่วนแสดงข้อความ และส่วนการจัดข้อความในแนวตั้ง (Vertical alignment) ซึ่งจะกล่าวแยกเป็นส่วน ๆ คือ

- ส่วนของช่องแสดงข้อความ สามารถพิมพ์หรือลบข้อความที่ต้องการได้เลย และจะแสดงผลตามลักษณะของข้อความที่ถูกแก้ไข ตกแต่ง เหมือนกับหน้าเว็บเพจจริง 

- ส่วนของเมนูที่ปรากฏอยู่ด้านบนนั้นเป็นส่วนที่ใช้ตกแต่งและเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้


  สามารถเปลี่ยนรูปแบบข้อความได้ โดยสามารถจัดรูปแบบข้อความได้ดังนี้
 
-   ตัวหนา  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม 
-   ตัวอักษรเอียง  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  )
-   ขีดเส้นใต้ข้อความ  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม   )
-   จัดข้อความชิดซ้าย  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม )
-   จัดข้อความกึ่งกลาง  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม   )
-   จัดข้อความชิดขวา  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม )
-   จัดข้อความให้ด้านซ้ายและด้านขวาอยู่ในระดับเดียวกัน  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม )
-   แสดงลำดับเป็นตัวเลข  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม )
-   แสดงหัวข้อแบบสัญลักษณ์  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม   )
-   สร้างตาราง  (กดปุ่ม  )
-  เปลี่ยนสีตัวอักษร  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม   )
-  เปลี่ยนสีพื้นหลัง  (โดยเลือกข้อความที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม    )

ในการเปลี่ยนสีตัวอักษรเมื่อทำการ คลิก Drop Down ของการ เปลี่ยนสีตัวอักษร   และ  เปลี่ยนสีพื้นหลัง    จะมีสีให้เลือก เมื่อคลิก "More Colors" แสดง pop up สามารนำ Code ที่มีมาใส่ในช่อง "Selected" ได้


สามารถใส่ Link ที่ข้อความ โดยกดปุ่ม    เมื่อคลิกแล้วจะเเสดง pop up ดังรูป 


ซึ่งสามารถเลือก Link ได้ 4 แบบคือ

  1. Page Title   สามารถเลือก Link ไปยังหน้านั้น ๆ ได้ โดยเลือก Chcekbox ข้างหน้าคำว่า  Page Title และเลือกชื่อเพจจาก Drop down List ที่แสดงชื่อเพจทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นออกมา

1.1 คลิก dropdow เลือก Link to Web page  กดตกลง

 
 
  1.2  คลิก select page name
 

1.3   หน้า Select Page
              (1) เลือกหัวข้อที่ต้องการ Link
              (2) กด Link
 
       
 

  2. การเปิดหน้าลิ้งค์   สามารถเลือก Link ไปยังหน้านั้น ๆ ได้ โดยกำหนดการเปิดหน้า Link ดังรูป 

  3. File Link  สามารถเลือก Link ไปยังไฟล์ต่างๆ ได้ โดยเลือก Chcekbox ข้างหน้าคำว่า File Link จากนั้นคลิก Browse จะมี pop up ที่แสดงชื่อเพจทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นออกมา

 

 

  4. URL Link   สามารถเลือก Link ไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ ได้ โดยเลือก Checkbox หน้าคำว่า URL Link และพิมพ์ชื่อเว็บไซด์ไซด์ที่ต้องการลงไป 


Page : [1] [2] [3] [4]

www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com