งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A
| การเปลี่ยนข้อความ | การเปลี่ยนความกว้างของกรอบ | การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล |


การเปลี่ยนรูปภาพ


เราสามารถที่จะใส่รูปภาพของเราลงไปในหน้าเว็บเพจได้ โดยเลื่อนเมาส์ไปที่ช่อง  PLEASE INSERT YOUR PICTURE  จะเห็นว่ากรอบนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับการเลือกเปลี่ยนข้อความ ให้คลิ๊กที่กรอบนี้ จะปรากฏหน้าใหม่ออกมาดังรูป


ในหน้าจอใหม่นี้ ให้กดปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์รูปภาพลงไป เช่นเดียวกับการเลือกภาพ Background ซึ่งเราสามารถเลือกไฟล์ที่เป็น .gif, .jpg, .pnp, .swf ได้ (ถ้าเป็นไฟล์ที่ใช้ Flash 6 จะต้องไม่ compress ตอน publish ถึงจะสามารถแสดงผลได้) จากนั้นก็เลือกส่วนอื่น ๆ ได้แก่

  เลือกปรับขนาดของภาพที่จะใช้แสดงในหน้าเว็บเพจ โดยเลือก
- No Scale หมายถึง ไม่ปรับขนาด แต่ถ้าภาพมีขนาดใหญ่เกินไป โปรแกรมจะปรับขนาดให้เหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ
- Photo Max (W170) จะทำการปรับขนาดของภาพในกรณีที่ภาพมีความกว้างเกิน 170 pixel
- Scale Auto สามารถเลือกปรับขนาดภาพได้ตามความต้องการ โดยใส่ขนาดที่ต้องการลงในช่อง Width และ Height โปรแกรมจะทำการปรับขนาดให้ตามความกว้างหรือสูงโดยไม่เสียรูปทรงของภาพ

เลือก Horizontal align เพื่อสั่งให้ภาพอยู่ชิดด้านซ้าย (Left), ตรงกลาง (Center) หรือด้านขวา (Right)
เลือก Vertical align เพื่อสั่งให้ภาพอยู่ชิดด้านบน (Top), ตรงกลาง (Middle) หรือด้านล่าง (Bottom)
 

  เลือกการ Link ให้กับรูปภาพ ซึ่งสามารถเลือกคล้ายการเลือก Link ของข้อความ แต่มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมา
- No Link จะทำการ Link ไปยังภาพนั้น ๆ โดยมีขนาดเท่าขนาดจริง
- Page Link เป็นการ Link ไปยังชื่อเพจที่เลือก
- File Link เป็นการ Link ไปยังไฟล์ที่ได้ Upload ไว้
- URL Link เป็นการ Link ไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ
- New Window คือ เมื่อกด Link ที่รูปภาพจะทำการเปิดไปยังหน้าใหม่

หลังจากเลือกส่วนต่าง ๆ เสร็จแล้ว จึงกดปุ่ม Save หน้านี้จะถูกปิดไป และสังเกตว่าบริเวณกรอบที่เลือกจะเปลี่ยนเป็นรูปที่เราได้เลือกไว้ ซึ่งเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ได้ตามความพอใจ

เว็บไซต์สำเร็จรูป -Ninenic การ upload รูปภาพ


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com