งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A
| การเปลี่ยนภาพ Background | การสร้างการเชื่อมโยงไปยังที่อื่น ๆ |


การเปลี่ยนชื่อเว็บเพจ


  เราสามารถเปลี่ยนชื่อเพจที่เราได้ตั้งไว้ในตอนเพิ่มหน้าเว็บเพจได้ โดยในหน้าออกแบบทุก ๆ ชนิดของเว็บเพจ ในส่วนด้านบนจะมีปุ่มเปลี่ยนชื่อเพจ และชื่อเพจแสดงอยู่ ดังรูป

การเปลี่ยนชื่อเพจให้เรากดไปที่ปุ่มเปลี่ยนชื่อเพจ จากนั้นจะปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมา ดังรูป ซึ่งเราสามารถแก้ไขชื่อเพจใหม่ตามที่เราต้องการลงในช่อง Page Name ได้เลย จากนั้นกดปุ่ม Update หน้านี้จะหายไป สังเกตชื่อเพจที่แสดงอยู่จะเปลี่ยนไปตามชื่อใหม่ที่เราได้ใส่ลงไป


  ใส่ชื่อใหม่ลงในช่อง Page Name แล้วกดปุ่ม Updatewww.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com