งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A
| การเปลี่ยนภาพ Background | การเปลี่ยนชื่อเพจ |


การสร้างการเชื่อมโยง (Link) ไปยังที่อื่น ๆ


การเชื่อมโยงไปยังที่เว็บไซต์หรือลิงค์ไฟลือื่นๆ นี้จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในเว็บเพจชนิดที่เป็นข้อความและรูปภาพ กับแคตาล็อกสินค้า โดยจะเห็นส่วน | LINK 1 | LINK 2 | LINK 3 | LINK 4 | LINK 5 | ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บเพจนั้น วิธีการทำก็ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือคำว่า LINK อันใดอันหนึ่ง สังเกตสีข้อความ LINK จะเปลี่ยนไป ให้คลิ๊กเมาส์ลงไปและจะปรากฏหน้าใหม่ออกมา ดังรูป


ในหน้าใหม่นี้ให้เราใส่ข้อความสำหรับเชื่อมโยงไปที่ช่องชื่อเมนู  

จากนั้นให้เลือกชนิดของการเชื่อมโยง ได้แก่
- Page Title เป็นการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอื่น ๆ ที่เราได้สร้างขึ้น
- File Link เป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่เราได้ Upload ไว้ในหน้า Upload ไฟล์ข้อมูล
- URL Link เป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น ๆ
โดยการเลือกนั้นให้ทำการคลิ๊กที่ Option หน้าชนิดการเชื่อมโยงที่ต้องการ จากนั้นเลือก Drop down list (กรณีเลือก Page Title หรือ File Link) หรือพิมพ์ชื่อเว็บไซด์ที่ต้องการ (กรณีเลือก URL Link) จากนั้นถ้าต้องการให้การเชื่อมโยงนั้นเกิดขึ้นในหน้าใหม่ ให้เลือกที่ Checkbox ก็จะเป็นการเปิดหน้าใหม่ออกมา เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save หน้าที่เลือกนี้จะหายไป สังเกตคำว่า LINK ที่เราเลือกในตอนแรกจะเปลี่ยนไปเป็นข้อความที่เราใส่ในช่องชื่อเมนู


 

ใส่ข้อความสำหรับการเชื่อมโยง

 

กรณีเลือกเชื่อมโยง Page Title ให้เลือก Option
หน้าคำว่า Page Title และเลือกชื่อหน้าเว็บเพจ


 

กรณีเลือกเชื่อมโยง File Link ให้เลือก Option
หน้าคำว่า File Link และเลือกชื่อไฟล์

 

กรณีเลือกเชื่อมโยง URL Link ให้เลือก Option
หน้าคำว่า URL Link และเลือกพิมพ์ชื่อเว็บไซด์ที่ต้องการ


 

กรณีต้องการให้เปิดหน้าใหม่ ให้เลือก Checkbox
หน้าคำว่า New window

 

หลังจากกดปุ่ม Save สังเกตข้อความเปลี่ยนไปwww.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com