งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A
| การใช้เส้นแบ่งของเว็บเพจ | การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล |


การเปลี่ยนความกว้างของกรอบข้อความหรือรูปภาพ


การเปลี่ยนความกว้างของกรอบข้อความหรือรูปภาพ จะใช้สำหรับเว็บเพจหน้าแรกและเว็บเพจชนิดข้อความและรูปภาพเท่านั้น โดยให้ไปที่ช่อง Col L (กรอบด้านซ้าย) หรือ Col R (กรอบด้านขวา) แล้วเปลี่ยนตัวเลขในช่องนั้น  ให้เป็นขนาดที่ต้องการ หากใส่ขนาดที่ใหญ่หรือเล็กเกินไปจะมีข้อความบอกว่าสามารถใส่ขนาดได้เท่าไร เราต้องใส่ขนาดลงไปใหม่ (ความกว้างของกรอบจะแล้วแต่ชนิดของหน้าเว็บเพจและ Layout ที่เลือก)

เมื่อเปลี่ยนขนาดแล้วให้คลิ๊กที่อีกช่องหนึ่ง สังเกตว่าค่าที่อยู่ในช่องนี้ และขนาดของช่องกรอบจะเปลี่ยนไป (กรณีที่มีภาพอยู่ในกรอบ ถ้าเราปรับขนาดแล้วเล็กกว่าภาพ โปรแกรมจะทำการปรับขนาดของภาพให้พอดีกับขนาดของกรอบ)


  ถ้าใส่ขนาดไม่เหมาะสม จะมีข้อความบอก จากรูปบอกเราว่าสามารถใส่ขนาดได้ตั้งแต่ 100-240 pixel

เว็บไซต์สำเร็จรูป -Ninenic การ upload รูปภาพ

สังเกตว่าขนาดของกรอบเปลี่ยนไป


เว็บไซต์สำเร็จรูป -Ninenic การ upload รูปภาพ

ถ้าปรับขนาดที่เล็กกว่าภาพ จะเห็นว่าโปรแกรมจะปรับขนาดภาพให้พอดีกับขนาดของกรอบwww.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com