งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A
| การใช้เส้นแบ่งของเว็บเพจ | การเปลี่ยนความกว้างของกรอบ |


การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Layout)


การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของข้อความและรูปภาพจะใช้สำหรับเว็บเพจหน้าแรกและเว็บเพจชนิดข้อความและรูปภาพเท่านั้น สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม   Change Layout   เมื่อกดแล้วจะเกิดหน้าใหม่ขึ้นมาดังรูป


จากรูปจะเห็นว่าสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Layout) ได้หลายแบบ ได้แก่

 

 

 

  ถ้าเลือกการแสดงผลรูปแบบนี้จะมี Webboard แสดงออกมา โดยจะแสดงกระทู้ล่าสุด 10 กระทู้ และสามารถใส่ข้อความบน Webboard ได้ โดยรูปแบบนี้จะมีเฉพาะในเว็บเพจหน้าแรกเท่านั้น

ให้กดที่รูปการแสดงผลที่ต้องการ เมื่อกดแล้วหน้าที่เลือกนี้จะหายไป และสังเกตรูปแบบของกรอบจะเปลี่ยนไปตามที่เลือกไว้

 

กดที่ปุ่ม Change Layout

  จะมีหน้าใหม่ออกมา ให้เลือกรูปแบบที่ต้องการ ในที่นี้เลือกแบบมีภาพ 2 ภาพ


Page : [1] [2]

www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com