งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


การจัดการเมนูของเว็บไซต์

 

ขั้นตอนในการแก้ไขชื่อเมนูและเชื่อมโยงเว็บเพจกับเมนู 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านบน(Top Menu) และด้านซ้าย(Left Menu) 
โดยเมนูทั้ง 2 แบบจะสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ภายในเว็บ และสามารถแก้ไขชื่อ เมนูได้เอง 

นอกจากนี้ยังกำหนดจำนวนของเมนูได้ตามต้องการอีกด้วย (แต่ในส่วนของเมนูด้านบนจะไม่เกิน 5 เมนู และส่วน ของเมนูด้านซ้ายจะไม่เกิน 30 เมนู)


สามารถใส่ข้อความได้หลายรูปแบบ คือ

1.การใส่ข้อความในเมนูของเว็บไซต์
1.1 การแก้ไขเมนูด้านบน ให้ทำการคลิ๊กเลือกที่ ตารางเมนูที่ต้องการแก้ไขดังรูป
สำหรับเมนูด้านบน ในตำแหน่งแรกสุด จะเป็นการเชื่อมโยง ไป ยังเว็บเพจหน้าแรก(index)เท่านั้นไม่สามารถแก้ไขให้เชื่อมโยง ไปยังเว็บเพจอื่นได้ จะสามารถทำการแก้ไขได้เฉพาะ ชื่อเมนู แล้วกดปุ่ม Save
 
 

 


สำหรับ Left Menu ชื่อเมนู หรือ Menu Name นั้นใส่ข้อความที่เราต้องการให้ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บ และถ้าต้องการให้เมนูนี้แสดงแบบเป็นหัวข้อก็ให้ทำการ checkbox ที่ช่อง Head แล้วสามารถเลือกสีของรูปแบบหัวข้อได้ตามต้องการ แต่ถ้าต้องการแสดงแบบเป็นเมนูปกติก็ไม่ต้อง checkbox ที่ช่อง head


 

 

2.การใส่รูปภาพในเมนู สามารทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้ค่ะ
 
2.1ไปที่ Top Menu หริอ Left Menu คลิกเลือกที่ ตารางเมนูที่ต้องการแก้ไข
2.2ไปที่ Upload Image   ซึ่งไฟล์ที่จะนำมาใส่ในเมนู ต้องเป็น .jpg .gif .png
2.3ทำการ อัพโหลดไฟล์รูปเมนูลงไป  
- โดยกำหนดขนาดตามความเหมาะสม
- คำนึงถึงโทนสีของ Templet ที่เลือกไว้
 

3.การใส่เมนูที่มี Source Code สามารถนำ Code มาวาง ได้ที่ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ค่ะ

3.1 นำโค้ด ที่ต้องการ มาวางที่ “Menu HTML Code”
3.2 คลิก Insert HTML เพื่อวางโค้ด
 
 
 

คำอธิบายเพิ่มเติม
ปุ่ม Empty คือปุ่ม ไว้สำหรับเคลียร์ข้อมูลเดิม 
ปุ่ม Insert HTML คือปุ่ม  ไว้สำหรับวาง Code ใหม่  


 ตัวอย่างเมนูที่แสดงบนหน้าเว็บเพจ

 

ส่วนเมนูในตำแหน่งอื่น ๆ สามารถเชื่อม โยงไปยังที่อื่น ๆ ได้ 3 แบบคือ

  1. การ Link ไปยังหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ทุกหน้า โดย สามารถเลือกจาก Link ที่ปรากฏอยู่ ในเมนู Page link ซึ่งจะแสดงชื่อเพจ ทั้งหมด ให้ทำการ เลือกเว็บเพจที่จะ ทำการ Link
  2. การ Link ไปยัง File ข้อมูลที่เก็บไว้ใน ห้อง Upload File
  3. การ Link ไปยัง URL หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และยังสามารถ แก้ไขชื่อ เมนูได้เองตามต้องการอีกด้วย และถ้าหากไม่ต้องการ Link นั้น ๆ แล้วก็สามารถกดปุ่ม Delete ข้อมูลออกจาก ระบบได้ทันที 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม
ในการ Link ไปยัง File หรือ URL เว็บไซต์อื่น แนะนำให้ เลือก New Windows ทุกครั้ง  เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมไม่หลุดออกจากหน้าเว็บไซต์ของเรา

การจัดการเมนูย่อยของ Top Menu และ Left Menu


จะเหมือนกับการจัดการเมนู แบบปกติ (เหมือนกับเมนูด้านซ้าย) และในแต่ละเมนูจะมีเมนูย่อยได้ไม่เกิน 30 เมนู ซึ่งจะแสดงวิธีการเพิ่ม แก้ไขและลบเมนูย่อยไว้ตามขั้นตอนดังนี้


 
ถ้าหากเราต้องการให้เมนูย่อยที่สร้างไปแล้วแสดงในหน้าเว็บไซต์ ให้เลือก checkbox ของ Show Sub Menu 

ถ้าเมนูบนยังไม่มีเมนูย่อย ในช่อง Sub Menu จะแสดงข้อความว่า [Create Sub Menu] ส่วนเมนูใดมีเมนูย่อยแล้วจะแสดงข้อความว่า [Edit Sub Menu]  เมื่อเข้ามาในหน้าเมนูย่อย จะพบว่ามีลักษณะคล้ายกับการสร้างเมนูบนมาก คือมีการคลิ๊กเลือกข้อความที่ต้องการแก้ไขเพื่อไปแก้ไขเมนูย่อยนั้น ๆ ได้ และหากต้องการลบเมนูย่อยนี้ออกทั้งหมด ก็สามารถลบได้โดยกดปุ่ม Delete all Sub Menu แล้วเมนูย่อยทั้งหมดในเมนูบนนี้ก็จะถูกลบออกไป


 

การเลือก link ในเมนูย่อย ในส่วนนี้จะเหมือนกับการ link เมนูปกติทุกประการ  
โดยหลังจากทำการสร้างเมนูย่อยเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่หน้าจัดการเมนู เพื่อเปลี่ยนสถานะของการแสดงเมนูย่อย


 

รูปด้านล่างเป็นการแสดงการใช้เมนูย่อย ( sub menu )ของเมนูหน้าแรก, Contact us  เป็นเมนูปกติ ส่วน sub menu คือ company profile, portfolio ,MAP เป็นเมนูย่อย


 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง (Next step)

page 3 : Script ที่จะนำมาแสดงบนเว็บไซต์

ย้อนกลับ

page 1 : การจัดการเมนุของเว็บไซต์
page 2 : ขั้นตอนในการเชื่อมโยงเว็บเพจกับเมนู และแก้ไขชื่อเมนู
   
Page : [1] [2] [3]

www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com