งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


การใส่ภาพส่วนบนของเว็บไซต์ Header แบบ Slide

 

 การใส่ภาพส่วนบนของเว็บไซต์ Header แบบ Slide สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอน “Header & Slide” ที่อยู่ในหน้าเมนูหลัก เมื่อคลิกที่ไอคอนนี้แล้ว จะปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมา ให้ทำการคลิก Create Header slide images 


 

เมื่อเข้าสู่หน้า "ภาพสไลด์ส่วนบนของเว็บไซต์ / Header Slide Preview " จะมีวิธีการทั้งหมด  3 วิธีดังนี้

1.ใส่ภาพส่วนบนของเว็บไซต์ Upload Images ซึ่งสามารถอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งหมด 10 ไฟล์ โดยรูปภาพต้องมีความกว้างขนาด 1003 px 


 เมื่อท่านเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วทำการ อัพโหลด และ save ดังรูป


2.แสดงภาพที่อัพโหลด Image Preview ในส่วนนี้จะแสดง ตัวอย่างรูปภาพที่อัพโหลดขึ้นไป
**หากท่านต้องการลบไฟล์ภาพก็สามารถลบไฟล์ภาพได้จากเมนูนี้เลยค่ะ

 3.การกำหนดและสร้างไสลด์ Config and Create Slide ซึ่งในตัวจัดการรูปแบบนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
3.1 Header Slide Config (แบบเลื่อนจากขวาไปซ้าย)
 - ขนาดความกว้างของภาพสไลด์ที่เหมาะสม สำหรับขนาดจอ 1024 px คือ ความกว้างภาพ 1003 px ความสูงไม่จำกัด
 - เมื่อกำหนดค่าของ Header Slide แล้วให้ทำการ คลิก Create slide


 3.2 Header Slide Config (แบบ Fade-in)
 หากต้องการให้คลิกที่หัวข้อ 
Header Slide Config (แบบ Fade-in)
       1.กำหนด  ความกว้าง ความสูง
       2.กำหนความความเคลื่อนไหวของ slide  ว่าต้องการ ช้า หรือ เร็ว
       3.กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของภาพ slide 
- เมื่อกำหนดค่าของ Header Slide แล้วให้ทำการ คลิก Create slide


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com