งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


การใส่ LOGO เว็บไซต์

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป -Ninenic การ upload Logo ของเว็บไซต์   การใส่ Logo สามารถทำได้โดยคลิ๊กที่ไอคอน “Logo ของคุณ” ที่อยู่ในหน้าเมนูหลัก ดังรูป โดยการใส่ logo จะแสดงภาพ logo สำหรับเว็บไซต์ template ชนิด Logo และ banner (หากเป็น template ชนิด header image จะไม่มีการแสดง logo)


การใส่ Logo ลงไปสามารถทำได้โดยเริ่มจากการกดปุ่ม Browse "Choose file"แล้วทำการเลือกไฟล์ จากนั้น ก็เลือกปรับขนาด และเลือกการเชื่อมโยง (Link) แล้วกดปุ่ม Upload/Save

โปรแกรมจะทำการบันทึกรูป Logo (วิธีการเลือกไฟล์ ปรับขนาด และการเชื่อมโยง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ส่วน การเปลี่ยนรูปภาพ)
ขนาดของ Logo ที่ีเหมาะสม คือความกว้างไม่เกิน 1003px หาก Upload เกิดขนาดความกว้างสูงสุด อาจมีผลต่อการแสดงผล และสามารถใช้รูป logo ที่เป็นไฟล์ .jpg, .gif, .png, .swf ได้

ต่อไปเป็นวิธีการลบโลโก้  (No logo or delete current logo)

เมื่อต้องการลบโลโก้ สามารถทำได้โดย ไปที่หัวข้อ "กำหนดเกี่ยวกับโลโก้/Logo setting" คลิกเลือก ไม่มีโลโก้หรือลบโลโก้ (No logo or Delete curent logo) จากนั้นกดปุ่ม Upload/Savewww.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com