งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


หน้าเว็บเพจ : เว็บเพจชนิดข้อความและรูปภาพ (Text and Picture)

 


การเพิ่มหน้าเว็บเพจ : ข้อความและรูปภาพ ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ Template Layout  สามารถทำได้โดย

 
1. เลือกไอคอน “เพิ่มหน้าเว็บเพจ” โดยเรียกเว็บเพจชนิด “รูปภาพและข้อความ/Page type Text & Picture
 
2. เมื่อคลิกไอคอน “เพิ่มหน้าเว็บเพจ” จะปรากฎหน้าจอ "Webedit==Add pages"
3. ท่านสามารถคลิกเลือกที่ไอคอน “Select layout for page ข้อความและรูปภาพ” เพื่อเลือก layout page ที่ต้องการ ดังรูป 


 3. เมื่อคลิกเลือกที่ไอคอน Select layout for page ข้อความและรูปภาพ จะปรากฎหน้าจอสำหรับให้เลือกรูปแบบ layout และโทนสีที่ต้องการ 
     3.1 คลิกเลือกโทนสีที่ต้องการ 
     3.2 Onmouse บนรูปภาพขนาดเล็ก เพื่อชมภาพขยาย แล้ว Click รูปภาพขนาดเล็ก เพื่อเลือก Layout ค่ะ


 


 4. เมื่อเลือกสีและlayoutที่ต้องการแล้ว จะปรากฎชื่อ layoutที่เลือกในช่อง “Your select layout” 
    4.1.ให้ทำการกำหนดชื่อ Page ที่จะ Add ใหม่ โดยกรอกในช่อง “ชื่อเว็บเพจ/Page name” 
    4.2แล้วคลิกที่ไอคอน “Add Page


 


 5. คลิกที่ปุ่ม Add Page แล้วจะปรากฎ layout ที่เลือก โดยสามารถคลิกเลือกเพื่อแก้ไขข้อความและรูปภาพได้ค่ะ


 

Change Layout) สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ---------------> การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Layout)


การเพิ่มเว็บเพจ

ในส่วนด้านล่างของหน้าออกแบบนี้จะมีปุ่ม Add Page ให้เราสามารถเพิ่มหน้าได้ โดยเมื่อกดปุ่ม Add Page สังเกตส่วนล่างด้านบนปุ่ม Add Page จะมีเลขหน้า และมีปุ่ม Delete Page ปรากฏขึ้น ซึ่งเราสามารถเลือกไปแก้ไขหรือลบแต่ละหน้าได้ 


 

สังเกตจะมีหน้า 2 เพิ่มขึ้นมา และมีปุ่ม Delete Page สำหรับลบหน้านั้น

หน้าที่กำลังทำการแก้ไขจะมีสีดำ และสังเกตเมื่ออยู่ที่หน้า 1 จะไม่สามารถลบหน้าได้ (ไม่มีปุ่ม Delete Page)
ในการเพิ่มหน้าของเว็บเพจชนิดข้อความและรูปภาพนี้ หากทำการกดปุ่ม Add Page แล้วยังไม่ได้ทีการแกไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของการแสดงผลแล้ว หน้าที่เพิ่มนี้จะเหมือนว่าไม่ได้เพิ่มหน้าเข้ามา (ลองสังเกตได้ โดยการกดปุ่ม Add Page จากนั้นจะมีหน้า 2 เพิ่มขึ้นมา ให้ทำการเลือกกลับไปที่หน้า 1 เลย จะเห็นว่าหน้า 2 นั้นหายไป เพราะเราไม่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเลย)www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com