งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A

หน้าเว็บเพจชนิดแคตาล็อกสินค้า (Product Catalog)


1.คลิก "เพิ่มหน้าเว็บเพจ" .เลือกเพิ่มหน้าเว็บเพจชนิด : แคตาล็อกสินค้า (Product catalog) -
2."ใส่ชื่อเว็บเพจ"
3.คลิกปุ่ม "Add page" ตามภาพ

 

แสดงรูปแบบของหน้าเว็บเพจของแคตาล็อกสินค้า  3 แบบ ดังรูป ให้เราเลือกรูปแบบที่ต้องการ โดยคลิ๊ก แบบที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่หน้าออกแบบ (การเลือกรูปแบบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง)

 


เมื่อกดปุ่ม "Next" ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับแก้ไข จัดทำเว็บเพจแคตาล็อกสินค้าดังรูป


 


สำหรับหน้ารายการสินค้า TYPE I นั้นยังสามารถใส่เส้นแบ่งข้อความใต้ Product Name ได้ด้วย โดยดูในส่วน
การใช้เส้นแบ่งข้อความ และสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ 2 แบบ โดยกดที่ปุ่ม  Change Layout   แล้วจะมีหน้าใหม่ออกมา ให้คลิ๊กที่รูปของรูปแบบที่ต้องการ จะเห็นว่าในหน้าออกแบบรูปแบบการแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่ได้เลือกไว้ ดังรูป
 การเปลี่ยนภาพ Background สามารถดูได้ที่ส่วน การเปลี่ยนภาพ Background

การเปลี่ยนชื่อเพจ สามารถดูได้ที่ส่วน การเปลี่ยนชื่อเพจ

ในส่วนสำหรับข้อความ Header นั้นจะมีส่วนที่ใช้เชื่อมโยงไปยังที่อื่น ๆ สามารถดูได้ที่ การเชื่อมโยงไปยังที่อื่น ๆ

นอกจากนี้สามารถเปลี่ยนข้อความของ Head กับ Head Detail และใส่รูปภาพได้ โดยสามารถดูวิธีการได้ที่ส่วน การเปลี่ยนข้อความและการเปลี่ยนรูปภาพ
ในส่วนของข้อมูลสินค้าก็เช่นกัน เราสามารถใส่ข้อมูลสินค้าได้ สูงสุดถึง 12 รายการต่อหน้า (ตามประเภท TYPE ที่ท่านเลือก) ซึ่งสามารถเปลี่ยนข้อความ Product Name, Product Price, Detail และเปลี่ยนรูปภาพได้ โดยดูในส่วน การเปลี่ยนข้อความและการเปลี่ยนรูปภาพ 

ภาพแสดงรูปแบบของหน้าเว็บเพจของแคตาล็อกสินค้า : Type 2


 


ภาพแสดงรูปแบบของหน้าเว็บเพจของแคตาล็อกสินค้า : Type 3
 


สำหรับข้อความ Product Name, Product Price นั้นยังสามารถนำข้อความนี้ไปใช้ในส่วนของการเลือกสินค้าในหน้าเว็บเพจชนิดฟอร์มการสั่งซื้อ (Order Form) ได้


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com