งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


แก้ไขหน้าเว็บเพจอื่น ๆ

 

    การแก้ไขหน้าเว็บเพจสามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอน “แก้ไขหน้าเว็บเพจ” ที่อยู่ในหน้าเมนูหลัก เมื่อคลิกที่ไอคอนนี้แล้ว จะปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมาดังรูป ให้ทำการเลือกชื่อหน้าเว็บเพจที่ต้องการแก้ไข และหน้าเมนูหลักจะเปลี่ยนเป็นหน้าออกแบบเว็บเพจตามที่เลือกไว้

 

1. Page ID แสดงรหัสประจำหน้าเว็บเพจ คลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจ
2. Page Name แสดงชื่อหน้าเว็บเพจ คลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจ
3. Page Type แสดงชนิดของหน้าเว็บเพจ
4. Update date แสดงวันที่และเวลาที่ทำการแก้ไขเว็บเพจ

กรณีที่สร้างเว็บเพจไว้เป็นจำนวนมาก สามารถใช้เครื่องมือค้นหาชื่อเว็บเพจได้โดย พิมพ์ชื่อเพจที่ต้องการในช่อง “Search page name” แล้วคลิก " Search" หรือหากต้องการให้แสดงรายชื่อเว็บเพจทั้งหมด ให้คลิก "Show all

หรือกำหนดการเรียงลำดับตาม Page ID, Page Name, Page Type หรือ user/Date change ได้โดยคลิกที่หัวข้อนั้นๆ (สังเกตได้จากลูกศรสีแดง) 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเว็บเพจ เพื่อเปิดดูเว็บเพจและเพื่อลบเว็บเพจ โดยจะมีไอคอนสำหรับการจัดการแสดงอยู่ที่หน้า Page ID ของทุกหน้า วิธีการใช้งานสามารถทำได้โดย คลิกที่ไอคอน ด้านหน้าเว็บเพจที่จะทำการแก้ไข


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com