งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


การคัดลอกหน้าเว็บเพจแบบรวดเร็ว ( Copy page )

 

การคัดลอกหน้าเว็บเพจ (Copy Page)


   การคัดลอกหน้าเว็บเพจสามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอน “Copy เว็บเพจ” ที่อยู่ในหน้าเมนูหลัก ดังรูป ซึ่งในส่วนของการคัดลอกหน้าเว็บเพจนี้ จะสามารถคัดลอกได้เฉพาะหน้าเพจแบบข้อความ-รูปภาพ (Text & picture) และแบบแคตาล็อกสินค้า (Product)เท่านั้น 
 
ในการการคัดลอกหน้าเว็บเพจนั้นเป็นการคัดลอกองค์ประกอบทั้งหมด (รูปภาพ ข้อความ สี เส้น และขนาดของกรอบต่าง ๆ )ในหน้าเว็บเพจเดิม ไปสู่หน้าเว็บเพจใหม่ โดยจะเป็นการคัดลอกในทุก ๆ ส่วนของหน้านั้น ๆ แล้วนำไปสร้างหน้าใหม่ขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการเลือกหน้าที่จะทำการคัดลอก และตั้งชื่อหน้าเว็บเพจใหม่ก่อน
เมื่อทำการคลิกที่ไอคอน “Copy เว็บเพจ” จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมามีรายละเอียด ดังรูป

 

ทำการคลิกเลือกหน้าเว็บเพจที่ต้องการคัดลอกในช่องแสดงรายการเว็บเพจ หากมีรายการเว็บเพจจำนวนมาก สามารถค้นหาชื่อเว็บเพจที่ต้องการได้โดยใส่ชื่อเว็บเพจลงไปและคลิก ค้นหา/ search 

เมื่อทำการคลิกเลือกเว็บเพจที่ต้องการคัดลอกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นใส่ชื่อหน้าเว็บเพจใหม่ลงไปในช่อง "ใส่ชื่อเว็บเพจที่สร้างใหม่" แล้วกดปุ่ม คัดลอก/copy page จากนั้นระบบจะทำการคัดลอกข้อมูลจากหน้าเว็บเพจที่ต้องการไปหน้าแก้ไขเว็บเพจใหม่อัตโนมัติ

 

 จากตัวอย่างจะทำการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดจากหน้า "About us" เพื่อไปสร้างหน้าใหม่ชื่อ "เกี่ยวกับเรา" โดยหลังจากกดปุ่ม Copy แล้วระบบจะคัดลอกข้อมูลให้และส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่หน้า "เกี่ยวกับเรา" เพื่อทำการแก้ไขต่อไป


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com