งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


อัปโหลดไฟล์ข้อมูล ( Upload file)

 

Upload ไฟล์


   การ Upload ไฟล์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอน “Upload ไฟล์” ที่อยู่ในหน้าเมนูหลัก จะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้


1. List file name on server  :  รายชื่อไฟล์บน Serverเป็นส่วนที่แสดงรายการไฟล์ที่ upload เข้ามา
2. Folder name  :  แสดงชื่อ Folder ที่กำลังเข้าใช้งานอยู่
3. Name  :  แสดงรายชื่อ File และ นามสกุลของไฟล์ นั้นๆ
4. Size  :  แสดงขนาดของไฟล์ (byte)
5. Type  :  แสดงประเภทของ File และFolder
6. Date  :  แสดงวันและเวลาที่ upload ล่าสุด
7.   :  ใช้สำหรับย้อนกลับไปยัง Folder ก่อนหน้านี้
8. Upload new file  :  ใช้สำหรับ Upload ไฟล์ที่ใช้งานขึ้นมาเก็บไว้บน server
9. Create new folder  :  ใช้สำหรับสร้าง Folder ใหม่
10. Image Information  :  แสดงรายละเอียดของไฟล์ที่เลือก หรือ Upload ขึ้นมา

หมายเหตุ :
- ไม่สามารถ upload file .PHP ได้
- การกำหนดชื่อ file หรือ  folder ให้ตั้งชื่อโดยใช้ตัวภาษาอังกฤษ A-Z หรือ 0-9 หากมีเว้นวรรคให้ใช้เครื่องหมาย “_” แทนและห้ามใช้เครื่องหมาย  “ ” , : ; ( ) < > { } [ ] $ % เป็นต้น


การ Upload File

   สามารถทำการ Upload File โดยคลิกที่ปุ่ม “Browse...” จะปรากฎหน้าจอ สำหรับให้เลือก File รูปภาพหรือไฟล์ PDF ที่ต้องการที่ต้องการจะ Upload จากนั้นคลิกปุ่ม อัพโหลดไฟล์/ Upload File ดังรูป


เมื่อคลิกเลือก “อัปโหลดไฟล์/Upload File” เรียบร้อยแล้ว รายการ File ที่ Upload จะปรากฎในฝั่ง “List file name on server” สามารถตรวจสอบรายละเอียดรูปภาพได้โดย ทำการคลิกเลือก File ที่ต้องการ จะแสดงรายละเอียดของ File นั้นๆที่ด้านขวามือ

และในส่วน Type ของ File ที่เป็น รูปภาพ (JPG,GIF,PNG) PDF ฯลฯ จะแสดงเป็น file รายละเอียดดังรูป


Image Information เป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของ File เช่น File name เป็นการบอกชื่อไฟล์ และสกุลของไฟล์นั้นๆ , Image width บอกขนาดความกว้าง (pixels) , Image height บอกขนาดความสูง (pixels) บอกขนาดตามจริงของรูปภาพ ดังรูป


และในส่วนของไฟล์ PDF หรือ ไฟล์เอกสารต่างๆจะไม่ระบุข้อมูลของ Image width , Image height จะระบุแต่ข้อมูลในส่วน File name ดังรูปการสร้าง folder

การสร้าง folder สามารถสร้างได้โดย ใส่ชื่อ folder ที่ต้องการสร้างในช่อง Create new folder หลังจากการใส่ชื่อ folder ให้กด New folder เพื่อสร้าง folder 
และในส่วน Type ของ  folder จะแสดงเป็น directory รายละเอียดดังรูป
 


การลบไฟล์และfolder

หากต้องการลบไฟล์ที่อัพโหลด ทำได้โดยคลิกที่ “X“ หลัง File ที่ต้องการลบ จากนั้นจะมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการลบ พร้อมระบุชื่อ File หรือ Folder หากเลือกลบให้กดปุ่ม OK ระบบจะทำการลบFile นั้นออกไป และ ในการลบ Folder จะต้องเข้าไปลบ File ที่มีอยู่ใน Folder นั้นออกก่อน จึงจะสามารถกดลบ Folder ออกได้ 


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com