งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


แสดงรายการเว็บเพจ /List page

 

"รายการ Webpage" เป็นส่วนที่แสดงรายการหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมด สามารถกำหนดค่าต่างๆเพิ่มเติมหรือลบหน้าเว็บเพจนั้นๆได้  เมื่อทำการคลิกที่ไอคอน "รายการ Webpage" จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละหน้าเว็บเพจ ดังรูป

 

โดยแสดงรายละเอียดเว็บเพจ ดังนี้
1. Page ID แสดงรหัสประจำหน้าเว็บเพจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจได้
2. Page Name แสดงชื่อหน้าเว็บเพจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจได้
3. HTTP URL แสดง Link URL สำหรับ Copy  เพื่อนำไปใช้งาน
4. Page Type แสดงชนิดของหน้าเว็บเพจ
5. user/Date change แสดง User วันที่และเวลาที่ทำการแก้ไขเว็บเพจ
6. G:Owner กำหนดสิทธิ ด้านความปลอดภัยในการสร้างหน้าเว็บเพจ (รายละเอียดเพิ่มเติม  )
7. G:View กำหนดสิทธิ ด้านความปลอดภัยในการเข้าชมเว็บเพจ  (รายละเอียดเพิ่มเติม )
8. Show กำหนดให้เว็บเพจนั้นๆแสดงบนหน้าเว็บไซต์ 

กรณีที่สร้างเว็บเพจไว้เป็นจำนวนมาก สามารถใช้เครื่องมือค้นหาชื่อเว็บเพจได้โดย พิมพ์ชื่อเพจที่ต้องการในช่อง “ค้นหาชื่อเว็บเพจ/Search web page name” แล้วคลิก "ค้นหา / Search" หรือหากต้องการให้แสดงรายชื่อเว็บเพจทั้งหมด ให้คลิก "Show all" 
 
 

สามารถกำหนดการเรียงลำดับตาม Page ID, Page Name, Page Type หรือ user/Date change ได้โดยคลิกที่หัวข้อนั้นๆ (สังเกตได้จากลูกศรสีแดง) 
 
 


นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเว็บเพจ เพื่อเปิดดูเว็บเพจและเพื่อลบเว็บเพจ โดยจะมีไอคอนสำหรับการจัดการแสดงอยู่ที่หน้า Page ID ของทุกหน้า แต่ในเว็บเพจหน้าแรก (Home Language 1 และ  Home Language 2) จะไม่มีไอคอนสำหรับลบเว็บเพจให้ วิธีการใช้งานสามารถทำได้โดย คลิกที่ไอคอน ด้านหน้าเว็บเพจที่จะทำการแก้ไข

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 
การจัดการด้านความปลอดภัย
การจัดการ Group
การจัดการ User
การกำหนดสิทธิในการเรียกดู


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com