งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


Meta tags Search engine และสถิติเว็บไซต์

 

การใส่ Meta Tag และ Keyword เพื่อรองรับการค้นหาจาก  Search engine


        Meta Tag  เป็นส่วนที่สำคัญมากในการอธิบายข้อมูลเว็บเพจให้กับ Search Engine ช่วยให้ Search Engine รู้จักเนื้อหาและประเภทของเว็บเรา ใช้แสดง keyword ที่สามารถ search เจอ ทำเว็บไซต์ติด Searcg Engine  โดยจะประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง(Title) เนื้อหาเว็บเพจอย่างย่อ(Description) คำนิยาม(Keywords) และใส่ Code ด้วยตนเอง (Input Code by manual) 1. รหัสเพจ (Page ID)
 
 แสดงรหัสประจำหน้าเว็บเพจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจได้
 
 2. ชื่อหน้าเว็บเพจ (Page Name)  
 แสดงชื่อหน้าเว็บเพจ สามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลเว็บเพจได้
 
 3. Metatag Code  Meta Tags คือ “keywords” และ “description” ของเว็บไซต์ที่รวมอยู่ในรูปแบบของ Code HTML แต่จะไม่แสดงผลในเว็บเพจ สามารถตรวจสอบได้โดยการซอร์สโค๊ดส่วน Head (ส่วนหัว) ของเว็บไซต์ และเพื่อให้ Search Engines สามารถเข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ได้
 4. ชนิดของหน้าเว็บเพจ (Page Type)
 
 แสดงชนิดของหน้าเว็บเพจ
 
 5. วันที่ทำการแก้ไข (Date change)
 แสดงวันที่ ที่ทำการแก้ไขของแต่ละหน้าเพจ
 
 6. เรื่อง (Title)  ควรกรอกข้อความที่สั้น ๆ กระชับ ๆ เป็นคำจำกัดความ หรือประโยคที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์จดจำง่าย ๆ เพราะจะถูกนำไปแสดงในแถบ Title ของทุกเว็บเพจ
 
 7. เนื้อหาเว็บเพจอย่างย่อ (Description)   ควรกรอกข้อมูลที่เป็นข้อสรุป จุดประสงค์ของเว็บไซต์ หรือข้อความที่บอกถึงลักษณะของเว็บไซต์ ที่สำคัญในเรื่องหรือเนื้อหานั้น

 8. คำนิยาม (Keywords)  ควรกรอกข้อมูลที่เป็นคำนิยาม เป็นคำ ๆ ลงในช่องรับข้อมูล โดยหากต้องการกรอกมากว่า 6 คำ ให้ในแต่ละช่องกรอกข้อความลงไปมากกว่า 1 คำโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma : , ) ขั้นระหว่างคำ เช่น Thai, Thailand, travel, handicraft, hotel, shopping, natural, jewelry
 
 

กรณีที่สร้างเว็บเพจไว้เป็นจำนวนมาก สามารถใช้เครื่องมือค้นหาชื่อเว็บเพจได้โดย พิมพ์ชื่อเพจที่ต้องการในช่อง “ค้นหาชื่อเว็บเพจ/Search web page name” แล้วคลิก "ค้นหา / Search" หรือหากต้องการให้แสดงรายชื่อเว็บเพจทั้งหมด ให้คลิก "Show all" 
 
 

การใช้งาน Meta tag

ในการใช้งาน Meta tag สามารถ คลิกที่ Row ของ Page ที่ต้องการใช้งาน

ในส่วนของ การใส่ข้อมูลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป (แนะนำ)/Input by the program (recommended) แบ่งข้อมูลทั้ง 3 แบบคือ หัวข้อเรื่อง(Meta tag Title) เนื้อหาเว็บเพจอย่างย่อ(Meta tag Description) และ คำนิยาม(Meta tag Keywords) สามารถกรอก ได้ตามต้องการ แต่ถ้าต้องการให้ Search Engine ที่เก็บข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นก็ควรจะกรอกข้อมูลเป็นภาษา อังกฤษเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาเว็บของท่านจาก Search Engine

และไม่ควรกรอกคำซ้ำกัน เพราะปัจจุบันมีผู้พยายามพิมพ์ keyword ซ้ำ ๆ กันเพื่อหลอกหุ่นยนต์ของ Search Engine ให้เข้าใจว่าเว็บนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ keyword นั้นมาก ๆ แต่ทางผู้ให้บริการ Search Engine หลายรายทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้ทำ Black list สำหรับเว็บไซต์ที่กระทำพฤติกรรมดังกล่าว


ในส่วนของ การใส่ Code ด้วยตนเอง/Input Code by manual ใช้สำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง html และต้องการแก้ไข html Code ได้ด้วยตนเอง
 


       Allow search engine get your web page content.สำหรับเลือกว่าจะอนุญาติให้ Googlebot เข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราหรือไม่
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com