งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


Feature SEO Ninenic Ecommerce ปรับปรุงเพิ่มเติม


     การปรับปรุง Feature สำหรับ Nineinc Ecommerce เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในด้าน SEOทำให้เว็บง่ายในการ  Search engine optimization (SEO) ในผลการค้นหาคำ ( Search Keyword ) รวมถึงทำให้เว็บไซต์ปรากฎอยู่ในตําเเหน่งอันดับต้นๆ ของเว็บ Search Engines  เช่น Google,Yahoo,Bing เป็นต้น

 Feature ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมมีดังนี้

1. 
เพิ่ม ชื่อ Categories ใน link ข้อความ
    
URL ของเว็บไซต์ จะเพิ่มชื่อ categories ต่อท้าย Link ข้อความของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ เช่น Categories ชื่อ Doll


 2.  เพิ่มชื่อสินค้าใน link หน้า Categories
      URL
ของเว็บไซต์ จะเพิ่มชื่อ Product ต่อท้าย Link ข้อความของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ เช่น สินค้าชื่อ ตุ๊กตาหมีสีชมพู


 3.  เพิ่ม link ไปหน้า Categories ในหน้า Product Detail
      การเพิ่ม link ไปหน้า Categories ในหน้า Product Detail เพื่อทำให้สะดวกในการกลับไปดูสินค้าใน Categories เดียวกันได้เร็วขึ้น


4.  เพิ่มการใส่ Meta Tag ใน Categories และ Product
     เมนู Meta Tag : ทำให้สามารถใส่ Meta Tag ใน Categories และ Product แต่ละรายการได้

     ขั้นตอน
       4.1 Log In
เข้าระบบจัดการ Ninenic → คลิกเลือกที่เมนู Meta Tag (เมื่อมีการ Add Categories หรือ Product จะมีรายการแสดงที่ list  รายการในเมนู Mata Tag )

       4.2 คลิกเลือก Edit ของแต่ละ Categories หรือ Product ที่ต้องการ เพื่อใส่รายละเอียด Meta Tag ให้กับ Categories หรือ Product นั้นๆ

 

     ** Advance สำหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับCode html


 5.  เพิ่ม custom ใน metatag สำหรับใส่ Code เพิ่มเติมเช่น Script google
      เมนู Meta Tag : มีเพิ่ม custom ใน metatag สำหรับใส่ Code เพิ่มเติมเช่น Script google analytics เป็นต้น

      ขั้นตอน
      5.1 Log In
เข้าระบบจัดการ Ninenic → คลิกเลือกที่เมนู Meta Tag 
      5.2 คลิกเลือก Edit หลังPage ที่ต้องการ (จากตัวอย่างเลือก Default Page Title เนื่องจากจะมีผลกับทุกๆ Page)
      5.3
ใส่ Code Script ที่ต้องการลงในช่อง Custom แล้วคลิก Save


 6.  เพิ่ม Categories และ Product ในไฟล์ Sitemap.xml
     
เพิ่ม Categories และ Product ในไฟล์ Sitemap.xml เพื่อทำให้ Google สามารถค้นหาCategories และ Product และเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
     
ซึ่งท่านต้องทำการ Generate Sitemap ใหม่ และ Update Sitemap เพื่อแจ้งให้ทาง Google เข้ามาเก็บข้อมูลที่มีการ Update ใหม่

ขั้นตอนการGenerate Sitemap
      1. Log In
เข้าระบบจัดการ Ninenic → คลิกเลือกที่เมนู Meta Tag
      2.  คลิกเมนู Generate XML Sitemap คลิกที่ปุ่ม Generate XML Sitemap เพื่อ Update ข้อมูล Site Map ใหม่ 
 

      เมื่อทำการ Update File Sitemap แล้ว ท่านต้องไป Update ที่ Google Webmaster Tools ด้วย เพื่อแจ้งให้ทาง Google เข้ามาเก็บข้อมูลใหม่

ขั้นตอนการแจ้ง Google
      1. login
เข้าสู่ระบบได้ที่ https://www.google.com/webmasters/tools/ (สามารถใช้ User+password ของ gmail ในการ log in ได้)
      2.
เมื่อเข้าสู่หน้าจอสำหรับจัดการ Site Map แล้ว ให้เลือกที่เมนู Site Map
      3.
คลิก Submit a Sitemap กรอกชื่อไฟล์ Sitemap.xml แล้ว คลิก Submit Sitemap
 


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com