งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


การทำ Site Map

 

    Site Map คือ แผนที่เว็บไซต์ / แผงผังเว็บไซต์ เป็นหน้าเว็บที่ระบุว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีหน้าเว็บต่าง ๆ อยู่ที่ไหนบ้าง เว็บเพจหน้าใดเชื่อมต่อ (link) ไปสู่หน้าไหน เป็นการรองรับให้ทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ถูกเข้าถึงได้ทั้งหมด อีกทั้งเอื้อ spiders ของ Search Engine ในการเก็บข้อมูลเว็บไซต์อีกด้วย

ขั้นตอนการทำ Create Sitemap .xml


1. Log In เข้าระบบจัดการเว็บไซต์ Ninenic Website Builder

2. คลิกเลือกไอคอน “Site Map

3. คลิกที่เมนู Generate XML Sitemapจะได้หน้าจอดังรูป


4. แล้วคลิกที่ปุ่ม Generate XML Sitemap” เพื่อให้ระบบ create file ชื่อ sitemap.xml
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนกับ Google


1.  หากไม่ได้เป็นสมาชิก google สมัครสมาชิกใหม่ได้ที่ https://www.google.co.th/accounts/NewAccount
2.  ทำการ login เข้าสู่ระบบได้ที่ https://www.google.com/webmasters/tools/ (สามารถใช้ User & Password ของ gmail ในการ log in ได้ค่ะ)
3.  คลิกเลือก “เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์” หรือ “webmaster Tools”
4.  จากนั้นเพิ่มเว็บไซต์ ที่มีต้องการทำ Site Map เข้าไปในลิสต์ โดยคลิกที่ “เพิ่มไซต์...” หรือ “Add a site...”

 
5. ใส่ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ จากนั้น คลิก ดำเนินการต่อ
 

 
6. ทำการเลือกยืนยันว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดยเลือก "วิธีการอื่น" หรือ " Alternate methods" จากนั้นเลือก แท็ก HTML และ Copy Code เพื่อไปใส่ใน Mata TAG ของเว็บ (ดูวิธีที่หัวข้อ “ขั้นตอนการ verify โดยใช้ Meta TAG”) เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก “ยืนยัน” 


ขั้นตอนการ verify โดยใช้ Meta TAG

6.1 Log In เข้าระบบจัดการเว็บไซต์ Ninenic Website Builder
6.2 คลิกเลือกไอคอน “Meata TAG
6.3 คลิก Metatag Code ของหน้าเพจ Default Page Title ดังรูป


6.4 นำโค้ด Verify website ที่ได้จากหัวข้อ “ขั้นตอนการลงทะเบียนกับ Google” ใส่ใน ช่อง "ใส่ Code ด้วยตัวเอง" แล้วคลิก “Save” ตัวอย่างดังรูป 
7. เมื่อทำการยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแจ้ง คลิก ดำเนินการต่อ


 หากยังไม่ได้ทำการยินยัน หรือยืนยันไม่สำเร็จ จะแสดงสถานะ  “ไม่ได้รับการยืนยัน” ดังรูปด้านล่าง
8. ทำการ ส่ง sitemap ให้ google โดยคลิกที่ “Sitemap”

9.จะปรากฎหน้าจอใหม่ขึ้นมา คลิก "เพิ่ม/ทดสอบแผนผังไซต์"

 

 
10. จะปรากฎหน้าจอสำหรับให้ส่ง sitemap ให้กรอก “sitemap.xml” แล้วคลิก  “ส่ง Sitemap


 

11. เมื่อคลิก ส่ง Sitemap แล้วจะได้หน้าจอดังรูป โดย sitemap จะมีสถานะจะเป็นรอดำเนินการ   จนกว่าจะมี bot มาเก็บข้อมูล สถานะจึงจะเปลี่ยน
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com