งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A

การจัดการ User

 

   

การจัดการ User เป็นการกำหนดสิทธิในการเข้าระบบ Login เข้าใช้ NineNic, กำหนดกลุ่มหรือแผนกให้กับแต่ละ User เพื่อให้สามารถใช้ไอคอนได้ และยังเป็นการกำหนดสิทธิในการเรียกดูเว็บไซด์

การจัดการ User สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอน “Users” ที่อยู่ในหน้าเมนูหลัก ดังรูป เมื่อคลิกแล้ว หน้าจอจะเปลี่ยนไป ดังรูปด้านล่าง


 

การเพิ่ม User สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม เพิ่ม User โดยสามารถดูจำนวน User ที่สามารถมีได้และจำนวน User ที่ใช้ไปแล้วได้ที่ส่วนบนของหน้า ดังรูปด้านบน หลังจากที่กดปุ่ม เพิ่ม User แล้ว จะเข้าสู่หน้าของการกรอกข้อมูลให้กับ User ดังรูปด้านล่าง

 

ในหน้าเพิ่ม User นี้จะแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 

Username, Password   : เป็นการกำหนดเพื่อใช้สำหรับการ Login เข้าใช้ NineNic หรือเข้าดูเว็บไซด์
   
Login NineNic : เป็น checkbox ที่ให้เลือกเพื่อกำหนดว่า User คนนั้นสามารถเข้ามาใช้ NineNic เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้หรือไม่ โดยหากเลือก checkbox นี้จะหมายถึงการเข้าใช้ NineNic ได้
   
User Data : เป็นข้อมูลทั่วไปของ User ซึ่งในส่วนของ Email นั้นจะนำไปใช้ส่ง Password ในกรณีของการ Forgot Password ด้วย (ถ้าไม่มีการใส่ Email แล้ว จะต้องสอบถาม Admin โดยตรง)
   
Group  : จะเป็นการกำหนดกลุ่มให้กับ User โดยส่วนนี้จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ Main Group เป็นการกำหนด Group หลักให้กับ User เพื่อให้สามารถใช้ไอคอนและเข้าแก้ไขหน้าเว็บแต่ละหน้าได้ อีกส่วนหนึ่งคือ Other Group เป็นการกำหนดสำหรับให้ใช้ไอคอนต่าง ๆ โดยสามารถเลือกเข้า-ออกได้ ดังรูป
   


    สามารถเลือก Group ที่ต้องการเพิ่มได้ โดยเลือก Group จากด้าน Available Groups แล้วกดปุ่ม > ซึ่ง Group ที่เลือกจะถูกย้ายมาอยู่ฝั่ง Selected Groups หรือกดปุ่ม >> เพื่อเลือกย้าย Group ทั้งหมด หากต้องการเอา Group ที่เลือกไว้ออก ก็ให้เลือก Group จากด้าน Selected Group แล้วกดปุ่ม < Group ที่เลือกก็จะถูกย้ายกลับไป หรือกดปุ่ม << เพื่อย้าย Group ทั้งหมดออกไป (สามารถเลือกได้ที่ละหลาย ๆ Group โดยกดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วจึงเลือก Group ที่ต้องการ)

การกำหนด Main Group และ Other Group ให้กับ User จะเป็นการกำหนดสิทธิในการใช้ไอคอนต่าง ๆ ของ NineNic ให้กับ User คนนั้น ๆ นอกจากนี้เมื่อ User meการเพิ่มหน้าเว็บเพจแต่ละครั้งจะมีการระบุ Main Group ของ User คนนั้น ๆ ลงไป และหน้าเว็บเพจที่ถูกเพิ่มไปนี้จะสามารถถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะ User ที่มี Main Group ตรงกันเท่านั้น

ในการแก้ไขข้อมูล User ก็ทำได้โดยการคลิกที่ User ที่ต้องการแก้ไข ก็จะเข้าสู่หน้าของการกรอกข้อมูลให้กับ User เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อเข้าสู่หน้าการกรอกข้อมูลแล้ว ข้อมูลของ User คนนั้นจะปรากฏลงในช่องต่าง ๆ และจะมีปุ่ม Delete ด้านล่างเพิมเติมเข้ามาสำหรับการลบ User คนนั้นออก

ส่วนในการเรียกดูเว็บไซด์นั้นก็สามารถกำหนดสิทธิในการเรียกดูได้ (ดูรายละเอียดได้ในส่วนการกำหนดสิทธิในการเรียกดู)

อย่างไรก็ตาม User ที่มี Group เป็น Admin จะสามารถเรียกดูและเข้าไปแก้ไขหน้าเว็บเพจได้ทุกหน้า และยังสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเรียกดูหรือเข้าไปแก้ไขได้อีกด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง 
การจัดการด้านความปลอดภัย
การจัดการ Group
การกำหนดสิทธิในการเรียกดู


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com