งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A

กำหนดรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ (Email account)


กำหนดบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานอีเมล์ ตามจำนวนแพคเกจของ host ซึ่งจะเป็นชื่อuseremail@yourdomain.com สามารถเลือกใช้งานผ่าน web mail หรือ outlook express/Windowslive ได้


การเพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ใช้ (To add an e-mail account)

  1. เมื่อเข้าไอคอน  E-mail  Accounts
  2. ใส่ชื่ออีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน ในช่อง E-mail และ Password
  3. กำหนดขนาดของเมล์บ็อกหรือ Quota สำหรับผู้ใช้รายนี้โดยทั่วไปจะเป็น 10 mb หากไม่ได้ใส่ค่าลงในช่องจะเปรียบเสมือน ไม่จำกัด quota (unlimit)
  4. คลิ๊กปุ่ม Create Account
  5. บัญชีรายชื่อใหม่นี้ได้เพิ่มเขาในระบบเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้งาน outlook  หรือ webmail express คลิ๊กที่นี่ค่ะ แล้วทดลองรับส่ง email ถึงตัวเองเพื่อความเรียบร้อย

 

Deleting an e-mail account


สามารถลบบัญชีรายชื่อผู้ใช้อีเมล์ออกได้ ยกเว้น default email account ของ host

Warning มั่นใจนะคะ ว่าคุณได้ download อีเมล์ที่คุณต้องการลงมาทั้งหมดแล้วเพราะการลบ email account จะลบอีเมล์ภายใต้ account นี้ ซึ่งคุณไม่อาจจะนำข้อมูลอีเมล์ที่ถูกลบไป กลับมาใช้งานได้อีกต่อไป

To delete an e-mail account:

  1. คลิ๊กปุ่ม Delete สำหรับอีเมล์ที่ user ต้องการลบ
  2. คลิ๊กปุ่ม Delete เพื่อทำการลบ Account นั้น
  3. คลิ๊กปุ่ม Yes

 


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com