งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A

การใช้งาน Web mail


 1.  การเข้าใช้งาน E-mail Account    
    - พิมพ์ URL http://www.yourdomain.com/webmail  ที่ Address เช่น http://www.ecomsiam.com/webmail 
    - กรอก User และ Password ที่ได้ทำการ Add ไว้ในหน้า cpanel

 

 2. คลิกที่โปรแกรมเมล์ "horde" , "roundcubel" หรือ  "Squirrelmail" เพื่อเข้าใช้งาน E-mail ตัวอย่างดังรูป

 

ตัวอย่างหน้าจอเว็บเมล์แบบ horde

 

ตัวอย่างหน้าจอเว็บเมล์แบบ roundcubel

 

ตัวอย่างหน้าจอเว็บเมล์แบบ Squirrelmail

 


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com