งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A

การใช้งาน Window Live Mail


 การติดตั้งโปรแกรม Window Live Mail

 1. Download Window Live Mail ---->Web Installer (wlsetup-web) http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-live/essentials-home/


 

วิธีการตั้งค่า E-mail Windows live mail

1. เปิดโปรแกรม Windows Live Mail
 

 

 2. คลิก Option > E-mail accounts หรือ คลิก Account > Email

 

 3. ใส่ E-mail Address / Password > Next

 

 4. การตั้งค่าอีเมล์
 
Incoming server information Outgoing server information
 - Server type เลือก POP3 / IMAP
     - POP3 คือ อีเมล์จะถูกจัดเก็บไว้บนเครื่องที่ใช้งาน
     - IMAP คือ อีเมล์จะถูกจัดเก็บไว้บน server (ใช้งานบนพื้นที่เว็บไซต์)
 
 - Server address พิมพ์ mail.yourdomian.com
(ตัวอย่าง mail.ecomsiam.com)
อักษรสีแดงคือชื่อโดเมนของท่าน
 - Server address พิมพ์ mail.yourdomian.com
(ตัวอย่าง mail.ecomsiam.com)
อักษรสีแดงคือชื่อโดเมนของท่าน
 - Port : 110  - Port : 25

 

  5. คลิก Next > จากนั้น คลิก Finish


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com