งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A

การใช้งาน Outlook Express


ขั้นตอนการ Add email ใน Outlook Express

1. เปิดโปรแกรม Outlook Express ขึ้นมา
2. เลือก Tool  และคลิกที่ Account 
3. เลือก "Mail" ที่เมนูด้านบน และเลือก Add ->"Mail" ดังรูป

 

4.ใส่ชื่อของท่าน ตามรูปแล้วกดปุ่ม "Next"  
 

 

5.ใส่อีเมล์ User name และโดเมนเนมของท่าน เช่น admin@yourdomain.com แล้วกดปุ่ม "Next"  

 

6. ใส่ Incomming mail ซึ่งเป็นการรับ mail ที่ Serve ให้ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน.com เช่นในที่นี้ตัวอย่างเป็น mail.yourdomain.com 
    ใส่ Outgoing mail ซึ่งเป็นการส่ง Mail ออกจาก Server ให้ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน.com เช่นในที่นี้ตัวอย่างเป็น mail.yourdomain.com 
    แล้วกดปุ่ม "Next" 
 
สำหรับท่านที่ใช้บริการ Internet กับทาง TOT ท่านสามารถกำหนดค่า Outlook ดังนี้
     Incoming mail (POP3)    : mail.yourdomain.com
    Outgoing mail (SMTP)    : smtp.totisp.net

** เนื่องจากผู้ให้บริการ Internet TOT ไม่อนุญาติผู้ใช้งานใช้  Outgoing ผ่าน SMTP อื่นนอกจากของ SMTP ของ TOT เท่านั้น

 

7. จากนั้นจึงใส่ Account name โดยระบุเป็นชื่อ Email user ของท่าน+ โดเมนเนม ของท่าน 
     และใส่ password จากนั้นกดปุ่ม "Next"           
 
 

 

8. กดปุ่ม  "Finish" เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Add Email Acconut ใน Outlook
 


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com