งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


การส่งหน้าเว็บเพจไปทางอีเมลล์( Email Marketing)

*ปัจจุบันบริการนี้ยกเลิกการใช้งานใน package เว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic แล้วค่ะ

     Email Marketingคือการส่งหน้าเว็บเพจไปยังอีเมลล์ต่าง ๆ โดยเป็นการที่เราจะใช้อีเมลล์ในการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาสำหรับเว็บไซต์ ซึ่งอีเมลล์ที่ถูกส่งไปยังผู้รับจะมีขนาดเล็ก ๆ ไม่รบกวนเมลล์บ๊อกซ์(Mailbox)ของผู้รับ

หลังจากคลิ๊กไอคอน Email Marketing แล้วจะปรากฏหน้าการส่ง Email Marketing ขึ้นมาเพื่อทำการเลือกหน้าเว็บเพจที่ต้องการส่งอีเมลล์ โดยสามารถเลือกหน้าเว็บเพจได้จาก ข้อความและรูปภาพ( Text & Picture ) และแคตาล็อกสินค้า( Product Catalog )เท่านั้น

 

สำหรับการกรอกข้อมูลในการส่ง Email Marketing จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ชื่อผู้ส่ง คือช่องสำหรับใส่ชื่อผู้ส่งเมลล์จะถูกแสดงให้ผู้รับเมลล์ทราบว่าอีเมลล์นี้ถูกส่งมาจากใคร
  • Email ผู้ส่ง คือช่องสำหรับใส่อีเมลล์ของผู้ส่งโดยต้องใส่เพียงอีเมลล์เดียวเพื่อรองรับสำหรับให้ผู้รับเมลล์ตอบกลับ(Reply)
  • Email ผู้รับ คือช่องสำหรับใส่อีเมลล์ของผู้รับโดยสามารถที่จะส่งอีเมลล์ออกไปถึงผู้รับได้ทีละหลายคน โดยถ้าต้องการส่ง Email มากกว่า 1 account ให้คั่นระหว่าง Email account ด้วยเครื่องหมาย semi colon ( ; )
  • Subject คือช่องสำหรับใส่หัวข้อเรื่องในการส่งอีเมลล์
  • Select Header จะเป็นการเลือกที่จะนำ logo ชื่อบริษัทหรือชื่อเว็บส่งไปด้วยหรือไม่
  • Select Page คือการเลือกว่าจะทำการส่งหน้าเว็บเพจใด โดยสามารถเลือกหน้าเว็บเพจได้จาก ข้อความและรูปภาพ( Text & Picture ) และแคตาล็อกสินค้า( Product Catalog )เท่านั้น

การ Select Header

เป็นการเลือกใส่ logo และชื่อบริษัทแนบไปที่ส่วนบนของอีเมลล์ ซึ่งจะเป็น checkbox ให้เลือกว่าจะเลือกแสดง  logo  ชื่อบริษัทในภาษาที่ 1 และ 2 หรือไม่ หากต้องการแสดงให้เลือก checkbox
 

สำหรับการส่ง  Email Marketing นั้นจะไม่สามารถส่งรูปภาพที่เป็น Flash Image ( .swf ) ได้ โดยถ้าหากในหน้าเว็บเพจหรือ logo เป็นรูปภาพที่เป็น Flash Image จะปรากฏข้อความว่า Flash Image cannot show in mail แทนรูปภาพนั้น และเวลาที่ผู้รับมารับเมลล์ก็จะไม่สามารถเห็นรูปภาพดังกล่าวได้  

การ Select Page คือการเลือกว่าจะทำการส่งหน้าเว็บเพจใด โดยทำการเลือกดังรูป

หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม Preview เพื่อเรียกดูหน้าเว็บเพจที่จะทำการส่งเมลล์ไปยังผู้รับ


ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลการส่งอีเมล์ทั้งหมด โดยให้ตรวจสอบชื่อผู้รับ ชื่อผู้ส่ง อีเมลล์ผู้รับ อีเมลล์ผู้ส่ง Subject  และเนื้อหาต่าง ๆ ภายในอีเมลล์ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม Change Mail เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลก่อน แต่ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม Send mail ได้เลย หลังจากนั้นระบบจะทำการส่งอีเมล์ไปยังผู้รับทั้งหมดทีละอีเมลล์ ซึ่งจะทำให้ผู้รับไม่เห็นชื่อผู้รับท่านอื่นเมื่อเปิดอีเมลล์อ่าน 

นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูประวัติในการส่งเมลล์ที่ผ่านมาแล้วในแต่ละเดือนได้อีกด้วย โดยให้ทำการกดปุ่ม History Mail หลังจากนั้นจะแสดงหน้าประวัติในการส่งเมลล์ขึ้นมา ซึ่งสามารถเรียกดูได้เป็นเดือน ๆ ว่าได้ส่งอีเมลล์ไปหาใครบ้างในแต่ละครั้ง


 


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com