งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


การจัดการด้านความปลอดภัย


ระบบจัดการด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์สำเร็จรูป- NineNic คือการกำหนดสิทธิในการเรียกดูหรือแก้ไขหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า โดยจะมีการจัดการ User และ Group เข้ามาเพื่อใช้สำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยนี้
 

User  จะเป็นการเพิ่มเติม-แก้ไข User เพื่อกำหนดสิทธิการ Login เข้าใช้ NineNic และกำหนด Group ให้กับ User
   
Group จะเป็นกำหนดกลุ่มหรือแผนก เพื่อทำการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้แต่ละไอคอนที่มีของเว็บไซต์สำเร็จรูป- NineNic

โดยในแต่ละหน้าของเว็บเพจนั้นจะถูกระบุ Group สำหรับเข้าแก้ไขและเรียกดูเว็บไซด์เอาไว้ ซึ่ง User ที่ต้องการแก้ไขและเรียกดูหน้าเว็บเพจจะต้องมี Group ตรงกับที่ถูกระบุเอาไว้ด้วย

แต่ละเว็บไซด์ที่ใช้ เว็บไซต์สำเร็จรูป-NineNic นั้นจะมี Group และ User ที่ได้กำหนดไว้ให้แล้ว

นั่นคือ จะมี Group ชื่อ Admin ที่มีสิทธิในการใช้ทุกไอคอน และมี User ที่มีชื่อเหมือนเว็บไซด์ (เช่น เว็บไซด์ ืninenic.com ก็จะมี User ชื่อ ninenic หรือเว็บไซด์ mhandicraft.com ก็จะมี User ชื่อ mhandicraft) ซึ่งมี Group เป็น Admin และสามารถ Login เข้าใช้ NineNic ซึ่งจะเป็น Group และ User ที่เริ่มต้นให้และไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้ เพื่อให้สำหรับใช้เป็นผู้ดูแลระบบสำหรับ User ที่มี Group เป็น Admin นั้นจะสามารถเข้าแก้ไขและเรียกดูเว็บไซด์ได้ทุกหน้า และยังสามารถเข้าแก้ไข Group ที่ถูกระบุสำหรับเข้าแก้ไขและเรียกดูได้อีกด้วย ซึ่งการแก้ไขนั้นก็ให้คลิกที่ไอคอน “แสดงรายการ Web page” จากหน้าเมนูหลัก ดังรูป

 

เมื่อเราเข้าสู่หน้าแสดงรายการ Web page เราสามารถคลิ๊กที่ URL เพื่อดูหน้าเว็บนั้น ๆ ได้

สำหรับส่วนที่แสดง Group ที่สามารถแก้ไขและเรียกดูนั้น ก็สามารถคลิ๊กเพื่อทำการแก้ไขได้ โดยเมื่อคลิ๊กส่วนของ Group ที่สามารถแก้ไข (G.Owner) แล้วจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ดังรูป

ให้เลือก Group ใหม่ที่ต้องการ แล้ว Save ส่วนที่แสดง Group ที่เราเลือกก็จะเปลี่ยนไปตาม Group ใหม่ที่ได้เลือกไป
   
   

บทความที่เกี่ยวข้อง 
การจัดการ Group
การจัดการ User
การกำหนดสิทธิในการเรียกดู


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com