งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


วิธีการใช้งาน Font Style

 

การกำหนดFont Styleคือเป็นการกำหนดลักษณะรูปแบบของตัวอักษรในการแสดงผลบนเว็บไซต์ โดยจะมีรูปแบบตัวที่เป็นมาตรฐานให้เลือก สามารถทำได้ดังนี้ 


1. ไปที่หน้าจอหลัก คลิกที่ไอคอน "font style" จะเข้าสูหน้าจอการจัดการรูปแบบ font บนหน้าเว็บไชต์ จะมี 2 ส่วน คือ กำหนดลักษณะของตัวอักษร และ กำหนดขนาดของตัวอักษร ตามรูปภาพด้านล่างนีี้

 

2.  กำหนดค่าเริ่มต้นของการใช้ font ซึ่งสามารถกำหนดการใช้ font ได้สูงสุด 3 รูปแบบ ไม่สามารถนำ font อื่นๆเข้ามาเพิ่มได้ เนื่องหากเครื่องที่ใช้งานไม่มี font ที่ท่านเลือก จะทำให้การแสดงผลของเว็บไซต์ผิดเพี้ยนไป 

 

ลำดับที่ 1 (1st) เป็น Font default คือ Font หลัก หากเครื่องผู้ใช้งานไม่มี Font ตามที่ได้กำหนดไว้ในลำดับที่ 1 ระบบก็จะเรียกใช้งาน Font ลำดับที่ 2 (2nd) และ ลำดับที่ 3 (3rd) ตามลำดับขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้เปิดเว็บไซต์มี Font ตามที่ท่านได้ทำการตั้งค่าไว้หรือไม่ หากไม่มี Font ตามที่ท่านได้เลือกไว้ Font ที่จะแสดงบนหน้าเว็บไซต์ จะเป็น Font ที่แต่ละ Browser กำหนดให้


3. ทำการกำหนดขนาดของ Font โดย size 0 จะเท่ากับค่า default ของ Font ขึ้นอยู่กับแต่ละ Template (อาจมี size ตั้งแต่ 10-14) ซึ่งสามารถทำการเพิ่มขนาดได้ +1 ถึง +10 และลดขนาดลงได้ -1 ถึง -10
 
 
ตัวอย่างเช่น Template ที่เลือกมีขนาดตัวอักษร 14 หากท่านกำหนดให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้น 1 pixel (+1) ขนาดตัวอักษร จะเท่ากับ 15 หรือหากกำหนดให้ตัวอักษรลดลง 1 pixel (-1) ขนาดตัวอักษร จะเท่ากับ 13 เป็นต้น 


**หมายเหตุ : ผู้ใช้งานสามารถทำการเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้เองที่หน้าเว็บไซต์ โดยเลือก -A(ลดขนาดตัวอักษร) หรือ A+(เพิ่มขนาดตัวอักษร)
 
 
 

4. เมื่อท่านทำการตั้งค่า font default และ ขนาด font size เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม "save" เพื่อบันทึก
 


www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com