งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A


ข้อความ Footer

 

เว็บไซต์สำเร็จรูป -Ninenic ข้อความ footer  

Footer

คือส่วนที่แสดงอยู่ท้ายสุดของแต่ละเว็บเพจ โดยถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามรูปแบบที่ท่าน เลือกในการแสดงผล(Template) ซึ่งในแต่ละแบบนั้นจะมีการจัดเรียง Footer แตกต่างกันออกไป โดยที่ข้อความ Footer นั้นจะแสดง ชื่อบริษัท หน่วยงาน หรือชื่อเว็บเพจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร Email


ในข้อความ Footer เป็นส่วนที่มีไว้สำหรับ เลือกข้อความส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดที่อยู่ ที่ต้องการให้ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายสุดของหน้าเว็บเพจทุก ๆ หน้า

หากเป็นการแสดงผลแบบภาษาเดียวจะสามารถเลือกข้อความ Footer ได้ภาษาเดียว

การเลือกทำโดยกดเลือกที่ Checkbox หน้าข้อความนั้น ๆ หากต้องการแสดงข้อความใดก็เลือก Checkbox นั้น

แล้วกดปุ่ม Update ได้ทันที แต่ถ้าต้องการแก้ไขข้อความของที่อยู่และรายละเอียดต่าง ๆ สามารถทำการแก้ไขในช่องกรอกข้อมูล

 


ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือเป็นข้อมูลสำหรับภาษาที่ 1 และ 2


โดยหากเลือกการแสดงผลแบบภาษาเดียว จะไม่มีหน้าจอแก้ไข ในส่วนของภาษาที่ 2  โดยระบบจะใช้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับ NineNic.com  ท่านสามารถเลือกแก้ไข หรือกรอกข้อมูลใหม่ได้ทันที และควรคำนึงถึงข้อความที่พิมพ์ลงไปด้วยว่าตรงกันกับภาษาที่เลือกไว้หรือไม่ เพราะหากไม่ตรงกันกับภาษาที่ท่านเลือกเอาไว้ การแสดงผลอาจผิดพลาดได้ (ข้อมูลภาษาอังกฤษจะแสดงได้ในทุกภาษา) หากสงสัยว่าเว็บเพจของท่านแสดงภาษาใดอยู่สามารถตรวจสอบได้จาก การจัดการเมนูเว็บเพจ

สำหรับข้อมูลในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และ Email ของคุณ ที่จะนำไป แสดงในหน้าเว็บเพจเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทาง NineNic.com หากต้องการแก้ไขข้อมูล ที่ลงทะเบียนไว้กับ NineNic.com ให้ใช้ส่วนของข้อมูลผู้ใช้ (My Account)

ข้อมูลนั้นสามารถแก้ไขได้โดยอิสระตามความต้องการของท่าน และควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถติดต่อได้จริง www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com