งานสนับสนุนลูกค้า-การใช้งาน ninenic-เว็บไซต์สำเร็จรูป
www.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
 
   - A   + A
| การเปลี่ยนความกว้างของกรอบ | การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล |


การใช้เส้นแบ่งข้อความของเว็บเพจ


การเพิ่มเติมเส้นแบ่งข้อความ ให้ลากเมาส์ไปยังกรอบที่ต้องการ กรอบนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ให้ทำการคลิ๊กที่กรอบนั้น ๆ จะมีหน้าใหม่ปรากฏขึ้นมา ดังรูป


ที่หน้าใหม่นี้ให้ทำการเลือกเส้นโดยลากเมาส์ไปชี้ที่เส้นที่ต้องการ จะเห็นว่าเมื่อลากเมาส์ไปพื้นหลังของเส้นที่ชี้จะเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อน จากนั้นให้คลิ๊กลงไปพื้นสีเทาจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้ม

 

ลากเมาส์ไปที่เส้น พื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อน

 

เมื่อคลิ๊กที่เส้น พื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้ม


เมื่อแน่ใจแล้วว่าต้องการเส้นที่เลือกให้กดปุ่ม Select ที่อยู่ด้านล่าง (หรือสามารถดับเบิลคลิ๊กที่เส้นที่ต้องการแทนการกดปุ่ม Select ก็ได้) หลังจากเลือกเส้นที่ต้องการแล้วหน้าที่เลือกเส้นนี้จะปิดไป และสังเกตว่ากรอบเส้นที่เลือกจะมีเส้นที่ท่านได้เลือกไว้มาปรากฏอยู่ ดังรูปwww.help.ninenic.com
หน้าแรก สารบัญแนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ติดต่อ Ninenic ระบบ Security
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
Ecomsiam dot com Co., Ltd.
82/8 M.6 T.taradkwan A.Muang
Tel : 02-9682665 Fax: 02-9683400
Email : info@ninenic.com